EMDR

EMDR is een snelle en effectief bewezen therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare ervaring. Het effect van deze therapie is direct te merken. Klachten zoals somberheid, angst, schaamte, verdriet, schuldgevoel of boosheid worden tijdens de EMDR sessie minder of verdwijnen.
 
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR kan ingezet worden bij de volgende klachten:
 

Blijvende negatieve gevoelens, flashbacks, nachtmerries ten gevolge van

 

een traumatische gebeurtenis
Angsten
Negatief zelfbeeld
Onzekerheid
Rouwverwerking
Pest- of verlieservaring
Akelige ervaring op medisch gebied of werkgerelateerd

Bij EMDR wordt gebruik gemaakt van bilaterale stimulatie (klikjes via een koptelefoon, handbewegingen of tikjes op de knieŽn, schouders). Hierdoor worden nieuwe verbindingen in de hersenen gemaakt, waardoor een versnelde verwerking van de nare gebeurtenis plaatsvindt. De nare gebeurtenis(sen) uit het verleden blijft u zich herinneren maar hebben niet meer zoín heftige emotionele lading.

Download brochure EMDR - Informatie voor cliŽnten