Werkwijze
 
Aanmelding:

Aanmelding voor therapie kan per telefoon of per e-mail. U kunt dan in overleg met de therapeut een afspraak maken voor een intakegesprek en ter voorbereiding van het eerste gesprek een Intakeformulier invullen.
 
Intakegesprek:

Het eerste consult is een intakegesprek. De klacht wordt uitgebreid besproken en er wordt bekeken wat de behandelmogelijkheden zijn. Samen met u wordt dan een behandelplan opgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. Tevens kunt u bepalen of u met deze therapeut verder wilt. Een goede basis van vertrouwen is van groot belang voor een succesvolle therapie.
 
Behandelduur:

Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt, daar dit afhankelijk is van vele factoren. Veelal wordt in eerste instantie een traject aangegaan van zo’n 6 tot 8 behandelingen. Succesvolle behandelingen van 3 consulten zijn echter geen uitzondering, waarbij mensen zich na de eerste sessie al belangrijk beter voelen. Iedere 5 consulten zal de behandeling geëvalueerd worden, zodat de voortgang bewaakt wordt en er effectief gewerkt blijft worden aan het behalen van de gestelde doelen.
 
Tarief:

• Therapie: Per consult van 1 uur: 95,-
• Coaching: Op basis van offerte

Vergoeding van therapie is vaak gedeeltelijk mogelijk als je een aanvullende verzekering hebt. Meer informatie vind je hierover op de website onder vergoedingen. Soms vergoedt de werkgever de kosten.

Coaching en loopbaancoaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.
Er zijn steeds meer bedrijven die bewust hun medewerkers (structureel) een coachingstraject aanbieden, met als doel een bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van de medewerker of voor uitvalpreventie.