Werkwijze

Erik Ivo Homan

‘Mijn streven is een effectieve
begeleiding te bieden,
in een vertrouwde sfeer, zodat
mensen snel weer verder kunnen.

Lees meer…

Voor welke klachten

Een overzicht van de psychische en
psychosomatische klachten waarbij
Integratieve Psycho- & Hypnotherapie
effectief is gebleken.

Lees meer…

Therapy in English

‘Beyond offers psychotherapy in English.
Erik Ivo Homan is a therapist with
an international background and
speaks English fluently.

Read more…

Integratieve
P
sychotherapie

Bij Beyond wordt er gewerkt met
benaderingen vanuit de
integratieve stroming binnen
de psychotherapie.

Lees meer…

Hypnotherapie

Tijdens de therapie kan er voor gekozen
worden om gebruik te maken
van hypnose, zodat onbewuste processen
doelbewust worden beïnvloed.

Lees meer…

Coaching voor bedrijven

Individuele coaching, teamcoaching
en themagerichte workshops
op maat voor bedrijven
en organisaties.

Lees meer…

EMDR

EMDR therapie is een snelle
en effectief bewezen therapie
voor mensen die last hebben van
de gevolgen van een nare ervaring.

Lees meer…

Relatietherapie

In relatietherapie leer je
communicatiepatronen verbeteren
en op een meer constructieve en
liefdevolle manier samenleven.

Lees meer…

Stress- en burn-out begeleiding

Begeleiding gericht op klachtreductie,
toename van energie en levenslust,
en het versterken van persoonlijke
draagkracht.

Lees meer…

Werkwijze

Aanmelding:

Aanmelding voor therapie kan per telefoon of per e-mail. U kunt dan in overleg met de therapeut een afspraak maken voor een intakegesprek en ter voorbereiding van het eerste gesprek een Intakeformulier invullen (zie PDF bestand onder formulieren en oefeningen).

Intakegesprek:

Het eerste consult is een intakegesprek. De klacht wordt uitgebreid besproken en er wordt bekeken wat de behandelmogelijkheden zijn. Samen met u wordt dan een behandelplan opgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies. Tevens kunt u bepalen of u met deze therapeut verder wilt. Een goede basis van vertrouwen is van groot belang voor een succesvolle therapie.

Behandelduur:

Het is moeilijk precies aan te geven hoe lang de behandeling van een bepaalde klacht duurt, daar dit afhankelijk is van vele factoren. Veelal wordt in eerste instantie een traject aangegaan van zo’n 6 tot 8 behandelingen. Succesvolle behandelingen van 3 consulten zijn echter geen uitzondering, waarbij mensen zich na de eerste sessie al belangrijk beter voelen. Iedere 5 consulten zal de behandeling geëvalueerd worden, zodat de voortgang bewaakt wordt en er effectief gewerkt blijft worden aan het behalen van de gestelde doelen.

Kwaliteit:

Beyond Psychotherapie is voor het bieden van kwalitatief goede zorg gehouden aan de wetgeving van de overheid, zoals vastgelegd in de ‘Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg’(Wkkgz). Voor meer informatie over de Wkkgz, zie PDF hieronder.

Tarief:

Per consult van 1 uur: € 95,–

 

Vergoedingen

Vele ziektekostenverzekeraars
vergoeden (gedeeltelijk) behandelingen
integratieve psychotherapie
en hypnotherapie.

Lees meer…

Werkwijze

Aanmelding voor een eerste consult
kan per telefoon (tel. 015-2575767)
of per email
(info@togobeyond.nl).

Lees meer…

Formulieren en oefeningen

Download hier het
intakeformulier, een
ontspanningsoefening of
aanvullende informatie.

Lees meer…